MUDr. Mariana Čapeľová
MUDr. Mariana Čapeľová
  • lekárka urgentnej medicíny
  • vysokoškolský pedagóg
  • školiteľka prvej pomoci
 
PhDr. Angelika Dudžáková, MPH
PhDr. Angelika Dudžáková, MPH
  • stredoškolský a vysokoškolský pedagóg
  • lektorka v akreditovaných kurzoch
  • publikačná a prednášková činnosť (odborné konferencie)