PRIHLÁŠKA
do denného tábora

 

Termín konania tábora :
Meno dieťaťa
Priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia dieťaťa
Meno rodiča (zák. zástupcu) :
Priezvisko rodiča (zák. zástupcu) :
Ulica: :
Číslo domu :
PSČ: :
Mesto :
Telefónne číslo :
Email :
Poznámka  :