Názov kurzu: Kurz posunkovej reči

Komu je kurz určený:

  • všetkým, ktorí chcú získať nové poznatky
  • tomu, kto má záujem „hovoriť“ aj posunkovou rečou.
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 26 hodín

Cena: 169,- eur

Čo kurzom získate:
  • základy „hovorenia“ v posunkovej reči
  • rozviniete svoje schopnosti.
Lektor: PhDr. Marián Marák

Termín: 

Začiatok: 17,30 hod.

Čas trvania: 1,5 hodiny (dve vyučovacie hodiny)

Dĺžka trvania: tri mesiace, každý utorok

Miesto: Trnava

Na kurz je nutné sa vopred prihlásiť!