Názov kurzu: Guvernantka-vychovávateľka

Komu je kurz určený:

  • záujemcom, ktorí si chcú respektíve potrebujú rozšíriť svoj odborný profil v  záujme úspešného uplatnenia na trhu práce u nás i v zahraničí
  • budúcim rodičom, rodičom ale i starým rodičom
  • všetkým, ktorí majú záujem rozšíriť svoje poznatky.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 25 hodín

Cena: 159,- eur

Čo kurzom získate:

  • schopnosti a zručnosti zabezpečiť nevyhnutnú vychovávateľsko – opatrovateľskú starostlivosť deťom od narodenia až po pubertu
  • spôsobilosť zabezpečovať svojim klientom vychovávateľsko – opatrovateľskú starostlivosť v súlade s  individuálnymi a vekovými osobitosťami i s prihliadnutím na prípadné zdravotné postihnutie
  • vedomosti a zručnosti komunikovať s klientom, jeho okolím a inštitúciami.

Termín:

Čas trvania: piatok  / 17:00 – 21.00 /
                        sobota / 9:00 – 17:00 /
                        nedeľa / 9:00 – 17:00 /

Miesto: Trnava

Na kurz je nutné sa vopred prihlásiť!